CONTENT

Wrestleshow S1 E8
The WrestleZone at Universal Studios in Orlando, FL

Nov 15, 2016


Chance Von Crank vs ?????????

World Title Tournament: Winner Advances/Loser Fired.

Lance Mikes vs ?????????

World Title Tournament: Winner Advances/Loser Fired.

Jestal vs El Dragon Rojo

David Hightower vs ?????????

World Title Tournament: Winner Advances/Loser Fired.

Will Haynes vs ?????????

World Title Tournament: Winner Advances/Loser Fired.

    UTA Wildfire Championship
    UTA Wildfire Championship Match